Нормативна база

}
Наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 37-Адм “Про створення комісії із заслуховування звітів керівників науково-дослідних установ”

{

Укази, розпорядження, доручення Президента України

Закони, розпорядження Верховної Ради України

Постанови, розпорядження, листи Кабінета Міністрів

Накази МОЗ зареєстровані Міністерством юстиції

Спільні накази МОЗ України та НАМН, Накази МОЗ України

Листи, доручення МОЗ України

Протоколи робочих груп Координаційної ради

Листи Укрмедпатентінформ

Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації