Електронна форма для подання методичних рекомендацій