Наказ МОЗ України від 22.11.2010 № 1018/108 Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої Наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 № 450/42.

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2010N 1018,108
м.Київ
Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої Наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 № 405/42

Відповідно до Закону України “Про науково-технічну інформацію” та з метою оптимізації регламенту проведення наукових медичних форумів в Україні

НАКАЗУЄМО:

1. Пункт 2.3 Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України, затвердженої наказом МОЗ України та АМН України від 07.07.2006 №450/42, викласти у такій редакції:

“Проведення експертизи поданих установою-організатором матеріалів проводиться Центром та робочою групою з опрацювання Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (далі – Робоча група) у такому порядку:

2.3.1. Подані матеріали установою-організатором опрацьовуються в Центрі у відповідності до вимог п. 2.14 цієї Інструкції і подаються до Управління освіти і науки МОЗ України до 20 серпня щорічно.

2.3.2. Робоча група створюється щорічно упродовж серпня місяця. Головою Робочої групи призначається заступник Міністра охорони здоров’я України (за профілем), співголовою – віце – президент НАМН України (за профілем). До складу Робочої групи включаються такі посадові особи:
– начальник Управління освіти та науки МОЗ України;
– начальник лікувально-організаційного управління Президії НАМН України;
– головний учений секретар НАМН України;
– директор Департаменту кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України;
– начальник відділу науки Управління освіти та науки МОЗ України;
– головний спеціаліст Управління освіти та науки МОЗ України;
– директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України;
– головні позаштатні спеціалісти МОЗ України – координатори груп спеціальностей відповідного профілю: терапія; хірургія; акушерство і гінекологія; педіатрія; стоматологія; загальна фармація. Робочій групі надається право залучати інших експертів у разі необхідності.

2.3.3. Робоча група вирішує питання щодо квоти за кількісними та якісними характеристиками, місця проведення заходів з урахуванням такого критерію:
– національним вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти – до 8 заходів на рік;
– національним науково-дослідним інститутам – до 6 заходів на рік;
– вищим медичним навчальним закладам та закладам післядипломної освіти – до 6 заходів на рік;
– науково – дослідним інститутам – до 4 заходів на рік ;
– асоціаціям та іншим науковим та науково-практичним установам – до 2 заходів на рік.

Щорічне планування заходів здійснюється у межах 200 заходів.

2.3.4. До Реєстру не включають (не планують) заходи у зимовий період (грудень, січень, лютий), який є періодом звітності та підвищеного ризику захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання.

2.3.5. Заявникам (керівникам установ) з планування з’їздів та конгресів дозволяється включати до складу їх оргкомітету та виступу з вітанням Міністра, першого заступника Міністра та заступників Міністра, Президента та віце-президента НАМН України тільки за їх згодою (у письмові формі).

2.3.6. Керівники структурних підрозділів МОЗ України можуть входити до складу оргкомітетів симпозіумів та науково-практичних конференцій тільки за погодженням із заступником Міністра охорони здоров’я України (за профілем)”.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дубініну В.Г.та віце-президента НАМН України Розенфельда Л. Г.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ.М.Митник
В.о. президента Національної академії медичних наук УкраїниЛ.Г.Розенфельд