Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України

Створення Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (далі – Центр) тісно пов’язане із становленням служби наукової медичної інформації в Україні. Наказом МОЗ УРСР № 131 від 11.03.1969 р. «Про створення Республіканського відділу науково-медичної інформації» при НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска був створений відділ, який очолив кандидат педагогічних наук Коломієць П.Є.

Наступним кроком стала організація єдиного Республіканського центру науково-медичної інформації МОЗ УРСР відповідно до наказу міністерства охорони здоров’я УРСР № 682 від 30.12.1975 р. Цим наказом Центр підпорядковувався Вченій раді МОЗ УРСР та одному із заступників міністра, йому також був наданий статус науково-дослідного інституту. Директором Центру було призначено видатного науковця, доктора медичних наук, професора Уваренка Анатолія Родіоновича, який написав 12 монографій і підготував 120 кандидатів і докторів наук.

Сучасну назву Центр отримав згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України № 25 від 13.02.1996 р. «Про створення Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи («Укрмедпатентінформ»).

Протягом 2007-11 років Центром керував доктор медичних наук, професор Чебан Василь Іванович.

На сьогоднішній день Центр очолює  кандидат медичних наук Горбань Андрій Євгенович.

Центр є головною виробничою та науково-дослідною установою медичної галузі з проблем формування та використання наукової медичної інформації, науково-інформаційних ресурсів та інших проблем медичного наукознавства. До структури Центру входять 4 наукових відділи: відділ дослідження власних та міжнародних наукометричних медичних інформаційних джерел, відділ дослідження патентно-ліцензійної роботи в сфері охорони здоров’я України, відділ вивчення проблем лікування наркоманії, відділ дослідження та розвитку електронних інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я України та відділ експертиз засобів науково-медичної комунікації та планування науково-медичних форумів (госпрозрахунковий).

Основні напрями роботи Центру: науково-дослідний, науково-інформаційний, інноваційний та організаційно-методичний.

Наукова діяльність Центру визначається виконанням науково-дослідних робіт, що охоплюють проблеми: підвищення ефективності використання науково-інформаційних ресурсів при виконанні наукових досліджень у сфері охорони здоров’я України; загального вивчення наукових інформаційних ресурсів; розробки науково обґрунтованих технологій підготовки та видання засобів наукової комунікації; наукової розробки і вдосконалення технологій науково-інформаційної та патентно-ліцензійної роботи в сфері; наукових досліджень з проблем інформатики, документалістики, наукознавства, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

Центр координує наукові дослідження та практичну реалізацію проблем наукознавства. Щорічно Центр організовує та проводить наукові конференції-семінари з медичного наукознавства, зокрема з проблем реалізації інноваційної політики у сфері патентного забезпечення наукових досліджень, «доказової медицини», використання науково-інформаційних ресурсів.

Центр також пропонує платні послуги (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 р.).

Основні завдання Центру:

1)     наукові дослідження з проблем інформатики, науковедення, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України;

2)     науково-інформаційне забезпечення наукових розробок та процесів управління сферою охорони здоров’я України;

3)     розробка та удосконалення автоматизованої системи наукової медичної інформації, сприяння у створенні спеціалізованих проблемно-орієнтованих систем наукової медичної інформації;

4)     підготовка та видання наукових інформаційних матеріалів, у тому числі наукових оглядів, методичних рекомендацій, інформаційних листів, тощо;

5)     формування Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, узагальнення результатів проведення даних форумів, аналіз ефективності їх результатів;

6)     сприяння у впровадженні в практику досягнень і нововведень медичної науки шляхом науково-інформаційного та комунікаційного забезпечення інноваційних процесів (видання Реєстру галузевих нововведень);

7)     розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку інформаційної продукції та послуг лікування наркоманії лечение наркомании киев з метою його поступової інтеграції у відповідні світові бази даних;

8)     встановлення науково-інформаційних зв’язків з вітчизняними та зарубіжними органами наукової медичної інформації.

Для реалізації основних завдань в структурі Центру створені Відділи:

  1. дослідження власних та міжнародних наукометричних медичних інформаційних джерел;

2) дослідження патентно-ліцензійної роботи в сфері охорони здоров’я України;

3) дослідження та розвитку електронних інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я України;

4) експертиз засобів науково-медичної комунікації та планування науково-медичних форумів.

Коментування вимкнено.